Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het verlenen van toegang tot onze website en
 • het laten functioneren van de functionaliteiten op onze website, wanneer je onze website bezoekt
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze verschillende facetten aan dienstverlening (zoals boekingen, inplannen van een – vrijblijvende – afspraak, (uitbrengen van een offerte) voor een reis, autoverhuur en/of verzekeringen, terugboekingen bij calamiteiten en informatie over relevante vaccinaties)
 • het voeren van gesprekken via de op onze website geboden chatoptie, omdat je via die weg contact met ons zoekt
 • het opnemen van contact met jou, indien je hierom verzoekt
 • het opnemen van contact met jou, voor, tijdens of na jouw vakantie met betrekking tot huidige vakantie of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten of over een nieuwe vakantie, omdat wij hier een gerechtvaardigd commercieel belang bij hebben
 • het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het internetaanbod en de nieuwsbrieven voor jou persoonlijk interessanter te maken middels het tonen van reclame
 • het toesturen van (een van) onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien je je hiervoor hebt ingeschreven

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan, als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land
 • Geslacht
 • Kopie identiteitsbewijs (zonder BSN en met geblurrede pasfoto), indien de reisuitvoerder daarom verzoekt
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer van de thuisblijver (noodnummer)
 • Relatienummer (oftewel jouw klantnummer)
 • Betalingsgegevens
 • Informatie over de door jou geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, accommodatiegegevens, vluchtgegevens, reizigersgegevens, vervoersinformatie, verblijfs- en bestemmingsinformatie geüploade documenten en jouw boekingsbevestiging);
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via de chatfunctie, het contactformulier, sociale media, winactie aanmeldformulieren of feedback tools
 • Eventuele medische persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.
Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met jouw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van jouw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt door deze partijen wanneer je deze zelf beschikbaar stelt aan deze partijen of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit kunnen de volgende bedrijven zijn:

 • Onze partners (deze zijn op onze website te zien)
 • Betaaldiensten (als je via ons betalingen verricht)
 • Visumverstrekkers (als je via ons een visum aanvraagt)
 • Touroperators (bij wie jouw reis wordt geboekt)
 • Verzekeraars (als je via ons een verzekering afneemt)
 • Autohuurmaatschappijen (als je via ons een auto huurt)
 • Vliegmaatschappijen (als je via ons een vlucht boekt)
 • Hotels en overige verblijfsmogelijkheden (als je deze via ons boekt)

Binnen bikethebest hebben we, vanwege interne administratieve doeleinden, ervoor gekozen om gebruik te maken van één CRM-systeem. Dit betekent dat wanneer je klant bent bij ons jouw persoons- en bedrijfsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van de andere entiteiten binnen de groep. Deze medewerkers krijgen enkel toegang tot jouw gegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Wij en de overige entiteiten binnen onze groep hebben hier een gerechtvaardigd financieel, beveiligings-technisch en praktisch belang bij. Uiteraard gaan alle medewerkers binnen de groep zorgvuldig met jouw gegevens om, en zullen andere entiteiten jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals commerciële doeleinden, zonder dat daar een expliciete noodzaak toe bestaat en zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen deze werkwijze, neem dan contact met ons op.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

E-mails
Vanuit bikethebest versturen wij verschillende e-mails, te weten serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten
Deze e-mails dienen enkel om je te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de diensten die je bij ons hebt afgenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld calamiteiten zijn, wijzigingen in jouw boeking, belangrijke aanvullende reis-informatie, wijzigingen in onze voorwaarden, samenwerkingen die met partners worden beëindigd en die relevant zijn voor jouw boeking of de sluiting. Wij sturen deze e-mails ter uitvoering van, of in voorbereiding op de overeenkomst die je met ons hebt.

Nieuwsbrieven
Indien je ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. We stellen de nieuwsbrieven samen op basis van jouw persoonlijke gegevens, zoals jouw eerdere bestellingen. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen dan meld je af. Daarnaast bieden wij ook onderaan iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy-verklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrief: tot uitschrijving
 • Boekingen en reserveringen: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
 • Contactinformatie: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
 • Verzekeringen: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
 • Calamiteitenfonds: 4 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
 • Vaccinaties: 4 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
 • Chatgesprekken: 1 jaar vanaf het einde van het chatgesprek

Tradetracker 
Wij maken geen gebruik van de dienst performance-based marketing van TradeTracker. 

Jouw privacyrechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen. Zie ook de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen: de toelichting vind je voornamelijk in deze privacyverklaring.
 • inzage in de persoonsgegevens die we van jou hebben: we verstrekken je een kopie van de persoonsgegevens die we van jou hebben, tenzij dit afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens of het aanvullen van onvolledige informatie die we over jou hebben. We kunnen de betreffende verwerking beperken, als we wat tijd nodig hebben om de correctie te controleren.
 • ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te (laten) verwijderen: wij zullen dit verzoek in de meeste gevallen inwilligen, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens inderdaad niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, of als we deze onrechtmatig hebben verwerkt (tenzij je wilt dat we de gegevens bewaren, maar de verwerking beperken).
 • intrekken van toestemming: ook dan zullen we de persoonsgegevens die we met jouw toestemming voor het betreffende doel hebben verzameld, verwijderen.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik: waar mogelijk zullen wij de persoonsgegevens die we van jou verwerken voor het doel waartegen je bezwaar maakt verwijderen, als je ons daarom verzoekt. We zullen de verwerking beperken ten tijde van de afweging of we je bezwaar in zullen willigen.
 • overdraagbaarheid van gegevens: je krijgt je persoonsgegevens in een gangbare, machinaal leesbare vorm als je bijvoorbeeld je persoonsgegevens wilt overdragen aan een andere reisorganisatie.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om je boekingsnummer, om te controleren of jij het echt bent. We laten je binnen één maand weten of we aan je verzoek zullen voldoen, en proberen dit ook binnen één maand af te handelen. Als je verzoek complex is, kan het zijn dat we twee maanden extra tijd nodig hebben om aan verzoek te voldoen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij een privacy toezichthouder (voor Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens) over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen in deze privacyverklaring
Wij passen deze privacyverklaring aan onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag via onze e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Vraag een offerte

Als je deze motoreis bevalt dan vraag om een vrijblijvend offerte!

Wij zullen jouw droomreis op maat leveren!

Bedankt voor je aanvraag! Wij zullen spoedig reageren.

Share This