btbsickerrund1

03.02.2010

Privacyreglement

Onderstaande is van toepassing op de webpagina van BikeTheBest.

Door gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer.
Onder gebruiken verstaat BikeTheBest:
onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren). Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van BikeTheBest website, wordt u geacht van de disclaimer kennis te hebben genomen.

Zorgplicht
Ondanks de constante zorg en aandacht die BikeTheBest besteed aan de samenstelling van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Informatieverstrekking
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Toegankelijkheid
Hoewel het streven van BikeTheBest erop is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan BikeTheBest ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van BikeTheBest kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Andere partijen
BikeTheBest
maakt gebruik van zogenaamde frames. In deze frames worden de websites of de reserveringsmodules etc. van onze partners geladen. Alle te boeken reizen, reisproducten en gerelateerde producten en/of diensten waaronder bijvoorbeeld autohuur en dergelijke, worden door andere partijen dan BikeTheBest aangeboden en afgehandeld.

Virussen
BikeTheBest
kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

privacy2

Schade
BikeTheBest
en de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers en hun werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet.

Prijzen
Alle vermelde prijzen op de website van BikeTheBest zijn "vanaf" prijzen, exclusief bijkomende kosten. Alle vermelde prijzen zijn bedoelt als indicatie er kunnen geen rechten aan worden ontleend. BikeTheBest en partners behouden zich het recht voor de vermelde prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen. Alle vermelde prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en typefouten. 

Copyright
BikeTheBest
behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de partners- informatiemateriaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een gebruiker van de sites van BikeTheBest mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BikeTheBest.

Vragen
Meent u dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan wordt u vriendelijk verzocht dit via e-mail te melden. Opmerkingen, ideeën, vragen etc. kunt u melden in het contactformulier